Апаратні наради


п/п
Питання Термін
проведення
Відповідальний Відмітка про виконання
СЕРПЕНЬ
1. Про результати  роботи навчального закладу у 2016/2017 навчальному році та завдання педагогічного колективу на 2017/2018 навчальний рік Серпень Директор школи
2. Про участь у серпневому освітянському тижні та конференції педагогічних працівників Директор школи
3. Про результати районного етапу огляду навчального закладу щодо готовності до нового 2016/2017 навчального року Директор школи
4. Про стан готовності навчальних закладів з питань охорони праці до нового 2016/2017 навчального року Савицька В.М.
5. Про розподіл посадових обов¢язків між членами адміністрації Директор школи
6. Про хід набору учнів до 1-х та 10-го класів та формування мережі навчального закладу на 2016/2017 навчальний рік Директор школи
7. Про організацію проведення медичних оглядів учнів та педагогічних працівників до початку навчального року Директор школи, медсестра
8. Про складання та погодження розкладу занять, дислокації по кабінетах, мережу класів Савицька В.М.
9. Про аналіз забезпеченості навчального закладу навчальними програмами та підручниками Мелконян Н.М.
10. Про працевлаштування випускників 9-х та 11-А класів Савицька В.М.
11. Про участь навчального закладу у заходах до Дня визволення м. Варви та Дня Незалежності України Директор школи
12. Про підготовку та проведення засідання педагогічної  ради «Про підсумки діяльності навчального закладу у 2016/2017 навчальному році  та завдання педагогічного колективу на 2016/2017 навчальний рік» Директор школи
13. Про організоване проведення свята «Перший дзвоник» Скоромець В.Г.
Богомол Н.М.
14. Про стан виконання літніх ремонтних робіт у навчальному закладі Завгосп
15. Про організацію роботи щодо запобігання усім видам дитячого травматизму у 2017/2018 навчальному році Скоромець В.Г..
16. Про вивчення стану викладання навчальних предметів у 2017/2018 навчальному році Директор школи
ВЕРЕСЕНЬ
1. Про комплектування класів, підгруп для вивчення інформатики 04.09.2016 Савицька В.М.
2. Про організацію індивідуального навчання у 2017/2018 навчальному році Савицька В.М.
3. Про призначення керівників ШМО, визначення складу методичної ради, атестаційної комісії Прищенко Т.І.
Савицька В.М.
Скоромець В.Г.
4. Про  підготовку наказу  «Про затвердження педагогічного навантаження
на 2017/2018 навчальний рік»
Савицька В.М.
5. Про складання графіка курсової перепідготовки учителів  у 2016/2017 навчальному році Савицька В.М.
6 Про результати проведення медичних оглядів учнів перед початком навчального року Савицька В.М.
7. Про облік дітей і підлітків  у мікрорайоні Даценко С.В.
8. Про заповнення класних журналів, особових справ учнів класними керівниками ЗДНВР
9. Про складанням тематично-календарного планування вчителями-предметниками ЗДНВР
10. Про  проведення загальношкільних та класних батьківських зборів у  2017/2018 навчальному році, складання графіка проведення зборів Скоромець В.Г.
11. Про контроль за проведенням ШМО, МР з питань тематичного планування та ШМО класних керівників з питань складання планів виховної роботи на І семестр Заступники директора
12. Про складання угод з ДНЗ «Казка» Скоромець В.Г..
13. Про працевлаштування учнів 9-х, 11-А класів Руднєва О.В..
14. Про основні напрямки роботи з соціального захисту дітей. Руднєва О.В.
15. Про підготовку навчального закладу до  роботи  в осінньо-зимовий  період 2017-2018 рр. Завгосп
1. Про організацію навчально-виховного процесу у школі на початок І семестру 2017/2018 навчального року 11-15.09.2017 Заступники директора
2. Про складання графіків контрольних робіт, показових  уроків вчителів, виховних заходів Заступники директора
3. Про контроль за складанням планів виховної роботи класними керівниками  1-11-х класів Скоромець В.Г.
4. Про контроль за роботою класних керівників з дітьми пільгового контингенту Руднєва О.В.
5. Про роботу шкільної їдальні, організація гарячого харчування у початкових класах Прищено Т.І.
6. Про проведення атестації педагогічних працівників Савицька В.М.
7. Підготовка до педагогічної ради
1. Про проведення предметних днів та І (шкільного) етапу  Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів 18-29.09.2017 Савицька В.М..
2. Про відвідування уроків у 5-х класах з метою наступності навчання та адаптації учнів    5-х класів Савицька В.М.
3. Про підсумки роботи з оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків улітку 2016 року Скоромець В.Г.
4. Про підготовку та проведення заходів, присвячених Дню українського козацтва Скоромець В.Г.
Шпадарук Л.В
5. Про перевірку стану навчальних кабінетів щодо підготовки до осінньо-зимового періоду. Завгосп
ЖОВТЕНЬ
1. Про стан роботи з питань охорони життя і здоров‘я вихованців та учнів, запобігання усім випадкам травматизму у навчальному закладі за підсумками ІІІ кварталу 2017 року 02-13.10.2017 Скоромець В.Г.
2. Про контроль заяв учителів на проходження атестації Савицька В.М.
3. Про контроль за роботою вчителів з обдарованими дітьми та учнями, які беруть участь у роботі МАН Савицька В.М..
4. Про контроль за відвідуванням учнями занять, робота класних керівників у цьому питанні Скоромець В.Г.
6. Про контроль за роботою класних керівників з дітьми пільгового контингенту та девіантної поведінки Руднєва О.В.
7. Про контроль за вивченням учнями правил дорожнього руху, безпечного користування газом, ВОП, протипожежної безпеки; проведення тижня безпеки руху (згідно плану) Савицька В.М.
Скоромець В.Г.
8. Про підготовку та проведення педагогічної ради Скоромець  В.Г.
1. Про особистий контроль щодо вивчення роботи вчителів, які атестуються (відвідування уроків, співбесіди) 17-31.10.2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прищенко Т.І.
ЗДНВР
2. Про видання наказу про затвердження графіка атестації вчителів Прищенко Т.І
3. Про контроль за веденням шкільної документації (класних журналів, особових справ учнів, перевірки щоденників) Заступники директора
4. Про підготовку до проведення виробничої наради в зв¢язку з режимом роботи під час  канікул Скоромець В.Г.
5. Про відвідування  уроків  малодосвідчених  вчителів Адміністрація
6. Про аналіз роботи класних керівників у І половині І семестру по запобіганню випадків дитячого травматизму Скоромець В.Г.
7. Про підсумки аналізу функціонування шкільного сайту Савицька В.М.
8. Про результати оперативного контролю за організацією харчування в школі Прищенко Т.І.
ЛИСТОПАД
1. Про інвентаризацію  майна 01-11.11.2017 Завгосп
2. Про аналіз результатів І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських  олімпіад з навчальних предметів Савицька В.М..
3. Про контроль за проведенням засідання ШМО на осінніх канікулах Савицька В.М.
4. Про контроль за веденням журналів індивідуального навчання, індивідуально-групових занять, курсів за вибором, платних послуг, ГПД Заступники директора
5. Про контроль за веденням журналу обліку відвідуваня уроків учнями Скоромець В.Г.
6. Про контроль за виконанням навчальних програм Скоромець В.Г.
Савицька В.М.
7. Про огляд навчальних кабінетів Адміністрація
8. Про виконання правил  внутрішньошкільного  розпорядку Савицька В.М.
Скоромець В.Г.
9. Про підготовку та проведення семінару-практикуму «Система роботи педагогічного колективу щодо усунення проблем адаптації п’ятикласників в умовах переходу з початкової до основної школи» Савицька В.М.
Щоточкіна О.М.
1. Про контроль за відвідуванням уроків учнями 10-11-х класів 13-30.11.2017 Скоромець В.Г.
2. Про контроль за відвідуванням уроків учителів, які атестуються. Савицька В.М.
3. Про контроль за підготовкою учнів до участі у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН Савицька В.М.
4. Про контроль за зовнішнім виглядом учнів 10-х класів Скоромець В.Г.
5. Про стан  профорієнтаційної  роботи (9, 11-і класи) Савицька В.М.
6. Про підсумки вивчення стану викладання ______________________________ Савицька В.М.
ГРУДЕНЬ
1. Про стан навчально-виховної роботи у І семестрі 2016/2017 навчального року 04-14.12.2017
 
 
 
 
 
 
 
 
Савицька В.М.
Скоромець В.Г.
2. Про стан роботи з  атестації педагогічних кадрів. Савицька В.М.
3. Про результати  перевірки  шкільної документації. Заступники директора
4. Про роботу  з учнями, які  потребують допомоги у навчанні Щоточкіна О.М.
Савицька В.М.
5. Про стан   виховної роботи у I семестрі 2016/2017 навчального року Скоромець В.Г.
6. Про підготовку до педради Савицька В.М.
Скоромець В.Г.
7. Про проведення  контрольних робіт за І  семестр за текстами адміністрації. Савицька В.М.
Прищенко Т.І.
1. Про виконання  навчальних програм  за І семестр 2017/2018 навчального року 18-29.12.2017 Савицька В.М.
Скоромець В.Г.
2. Про підсумки вивчення стану викладання _________________ Савицька В.М.
4. Про підсумки профілактичної роботи щодо запобігання дитячому травматизму у закладі освіти у 2017 році Скоромець В.Г.
5. Про роботу класних керівників з  дітьми пільгового контингенту Скоромець В.Г.
6. Про  роботу з дітьми девіантної поведінки Скоромець В.Г.
7. Про оновлення угоди з охорони праці  між адміністрацією  школи та  ПК Прищенко Т.І.
Коваленко Т.В.
8. Про  організацію  роботи  під  час зимових  канікул Шпадарук Л.В.
9. Про виконання  річного плану роботи школи за  І  семестр 2016/2017 навчального року Заступники директора
Педагог-організатор
10. Про підсумки проведення інвентаризації  та стан збереження матеріальних цінностей Завгосп
11. Про підготовку та проведення педагогічної ради Савицька В.М.
СІЧЕНЬ
1. Про  результати контролю усіх  видів шкільної  документації 04-12.01.2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прищенко Т.І.
Заступники директора
2. Про  створення робочих груп з  підготовки  проекту плану роботи на 2018/2019 навчальний рік Прищенко Т.І.
3. Про хід   курсової перепідготовки  педагогічних кадрів Савицька В.М.
4. Про результати участі учнів школи у ІІ (районному) етапі  Всеукраїнських учнівських олімпіад з   навчальних предметів Савицька В.М..
5. Про   рівень  навчальних досягнень  учнів за І семестр 2016/2017 навчального року Савицька В.М
6. Вивчення   стану тематичного  оцінювання   навчальних досягнень учнів Заступники директора
7. Про підсумки організації виховної роботи у школі під час новорічних, Різдвяних свят та зимових шкільних канікул Скоромець В.Г.
8. Про підготовку  до  загальношкільних і класних батьківських зборів Скоромець В.Г.
9 Про погодження календарно-тематичних  планів  учителів  та класних керівників на ІІ   семестр 2016/2017  навчальному році Заступники директора
10. Про підготовку та проведення малої педради «Адаптація учнів 1-х класів та створення умов для розвитку індивідуальних здібностей дитини» Савицька В.М
1. Про результати аналізу роботи навчального закладу щодо виконання Законів України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації» за 2017 рік 15-31.01.2018
 
Прищенко Т.І.
2. Про  виконання  управлінських рішень у  І семестрі 2016/2017  навчальному році Савицька В.М.
3. Про підсумки  шкільного  етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту     науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України Савицька В.М
4. Про  організацію роботи з  профорієнтації   учнів  9, 11-х  класів  та  попереднє формування 10-х касів  на 2017/2018 навчальний рік Савицька В.М
5. Про стан роботи з питань охорони життя і здоров‘я вихованців та учнів, запобігання усім випадкам травматизму, охорони праці  у навчальному закладі за підсумками 2017 року Скоромець В.Г.
6. Про підсумки вивчення стану викладання української мови (2-4-і класи)
7. Про результати фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової  роботи в школі за І семестр 2016/2017  навчальному році Скоромець В.Г.
8. Про стан  роботи з учнями, які  навчаються  за  індивідуальним формою навчання Савицька В.М.
9. Про хід реєстрації випускників 11 класу  для участі  у  ЗНО-2018 Савицька В.М.
ЛЮТИЙ
1. Про хід  роботи з атестації   педагогів, відвідування уроків  згідно графіку 01-09.02.2018 Заступники директора
2. Про роботу класних керівників щодо запобігання  правопорушень   серед підлітків Скоромець В.Г.
3. Про результати районного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України Савицька В.М.
1. Про  результати індивідуального (персонального) контролю  роботи вчителів. 12-28.02.2018  Савицька В.М.
Скоромець В.Г.
2. Про організацію роботи з   учнями,  які  мають   високий  рівень  навчальних  досягнень Савицька В.М.
3. Про контроль за виконанням навчальної  програми предмета «Захист Вітчизни» Скоромець В.Г.
4. Про підготовку  до святкування  8-го  Березня Шпадарук Л.В.
5. Про підготовку  до проведення  Міжнародного  дня мови Савицька В.М.
6. Про результати відвідування   уроків  учителів, що   атестуються у 2017/2018 навчальному році Адміністрація
7. Про хід набору учнів до 1-х класів на  2017/2018 навчальний рік. Співпраця з ДНЗ «Казка» Савицька В.М.
БЕРЕЗЕНЬ
1. Про  роботу  над  проектом річного плану роботи школи    на  2018/2019 навчальний рік 01-11.03.2018 Савицька В.М.
2. Про  підготовку та проведення методичного тижня Савицька В.М.
3. Про хід проведення предметних тижнів Савицька В.М.
4. Про результати перевірки ведення   учнівських щоденників  та класних журналів Адміністрація
5. Про  результати участі  учнів у ІІ та ІІІ  етапах Всеукраїнських  учнівських олімпіад з навчальних предметів Савицька В.М.
6. Про  атестацію педагогічних кадрів Савицька В.М.
7. Про роботу  шкільної бібліотеки Скоромець В.Г.
8. Про  роботу педколективу  з питань мовної освіти” Савицька В.М.
9. Про  підготовку та  проведення весняних  канікул Шпадарук В.М.
10. Про результати аналізу функціонування шкільного сайту Савицька В.М.
11. Про підсумки вивчення стану викладання предмету __________________
1. Про роботу  вчителів з учнями, які  мають початковий   рівень навчальних  досягнень. 12-30.03.2018 Савицька В.М.
2. Про  підсумки   роботи  з  молодими   вчителями Савицька В.М.
3. Про участь учнів-випускників школи І ступеня у предметній олімпіаді «Путівка в науку» Савицька В.М.
4. Про результати роботи  практичного психолога  (звіт психолога) Щоточкіна О.М.
5. Про контроль за роботою з батьками Скоромець В.Г.
6. Про підготовку засідання атестаційної комісії І рівня педагогічних працівників школи Савицька В.М.
7. Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році Савицька В.М.
КВІТЕНЬ
1. Про результати  атестації педпрацівників,  підготовка   матеріалів до районної атестаційної   комісії 02-13.04.2018
 
 
 
 
 
Савицька В.М.
2. Про роботу  творчих груп  з підготовки пропозицій до річного  плану роботи школи на 2018/2019  навчальний рік Савицька В.М.
3. Про підсумки  основних  заходів  внутрішньошкільного контролю  та   управління  навчально-виховним процесом. Прищенко Т.І.
4. Про планування роботи з організації відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків влітку 2018 року Скоромець В.Г.
5. Про підготовку до педради
6. Про результати здійснення контролю за організацією виховної роботи під час весняних канікул Скоромець В.Г.
7. Про організацію та проведення ДПА у 4-х, 9-х. Савицька В.М.
8. Про участь випускників 11 класу у пробному  зовнішньому незалежному оцінюванні. Про проведення державної підсумкової атестації з української мови, іноземної мови, історії України або математики у формі ЗНО для випускників 11-х класів ЗНЗ. Савицька В.М.
9. Про підготовку  до проведення   випускних  вечорів у 4-х та 11 класах Савицька В.М.
Скоромець В.Г.
10. Про хід набору учнів до 1-х класів на 2018/2019 навчальний рік Савицька В.М.
1. Про підсумки  перевірки роботи факультативних, індивідуально- групових  занять. 16-27.04.2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Савицька В.М.
2. Про складання  графіка  відпусток працівників школи Прищенко Т.І.
3. Про  навантаження   вчителів  на 2018/2019 навчальний рік, підготовка розподілу  навчального навантаження  з погодженням ПК Адміністрація
4. Про формування перспективної мережі навчального закладу на новий 2018/2019 навчальний рік Прищенко Т.І.
5. Про контроль за проведенням тематичних атестацій учнів Савицька В.М.
6. Про контроль за  проведенням класних годин,   виконання   програми ОЗ Скоромець В.Г.
7. Про підготовку  до  святкування  Дня Перемоги Скоромець В.Г.
8. Про підсумки роботи навчального закладу з порталом «Україна. ІСУО (інформаційна система управління освітою)» Даценко С.В.
9. Підготовка документів про освіту для  учнів 9, 11-х класів, організація  комісії з перевірки документів про освіту Даценко С.В.
10. Про підсумки проведення «Дня цивільного захисту» у навчальному закладі у 2017 році Яковлева І.Д.
11. Про стан приміщень і території закладу освіти та його підготовка до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019  років. Завгосп
ТРАВЕНЬ
1. Про підсумки  проведення предметних днів 03-11.05.2018
 
 
 
 
 
 
 
Савицька В.М.
2. Про проведення   творчих звітів молодих вчителів Савицька В.М.
3. Про  проект річного  плану роботи   школи  на новий  2017/2018  навчальний рік Прищенко Т.І.
Савицька В.М..
4. Про проведення   поточного  ремонту школи у літній   період  2017  року Прищенко Т.І.
Завгосп
5. Про готовність навчального закладу до відкриття дитячого закладу оздоровлення та відпочинку дітей улітку 2017 року Скоромець В.Г.
Коваленко Т.В.
6. Про результати аналізу стану роботи шкільної бібліотеки і перспектив її розвитку Скоромець В.Г.
Мелконян Н.М.
7. Про організоване проведення свята «Останній дзвоник» та випускного вечора у школі у 2018 році Скоромець В.Г.
8. Про підсумки вивчення стану викладання фізичної культури (1-4-і класи), предмету «Захист Вітчизни» Скоромець В.Г.
1. Про  виконання навчальних програм, обговорення   інструкцій щодо закінчення   навчального року 14-31.05.2018
 
 
 
 
 
 
Заступники директора
2. Про контроль за проведенням  тематичного обліку знань учнів та  семестрова атестація у 5-11-х класах Савицька В.М.
4. Про підготовку  звітів про  виконання   планів   виховної  та методичної роботи  у школі Заступники директора
5. Про хід підготовки  до проведення   Випускного  вечора в 11 класі Скоромець В.Г.
6. Про видачу   документів  про  освіту випускникам 11 класу Савицька В.М.
7. Про підсумки проведення громадського огляду протипожежної безпеки та охорони праці у навчальному закладі Савицька В.М.
8. Про підсумки вивчення стану викладання предмета__________________
9. Про хід набору учнів до 1-х класів на 2018/2019 навчальний рік Савицька В.М.
ЧЕРВЕНЬ
1. Про затвердження   графіка відпусток  вчителів,   складання наказу 01-15.06.2018
 
 
Прищенко Т.І.
2. Про підготовку  школи до ремонту в літній період Завгосп
3. Про складання    звітів про рівні навчальних досягнень учнів, ДПА Савицька В.М.
4. Про перевірку шкільної документації (класних  журналів, особових справ). Підготовка проекту наказу Савицька В.М.
5. Про результати участі учнів школи у інтелектуальних конкурсах та у фінальних етапах Всеукраїнських турнірів у 2017/2018 навчальному році Савицька В.М.
6. Про підсумки діяльності практичного психолога школи  у 2017/2018
навчаль ному році
Щоточкіна О.М.
7. Про формування перспективної мережі навчального закладу на новий 2018/2019 навчальний рік. Хід набору дітей до 1-х, 5-х, 10-х класів Прищенко Т.І.
Савицька В.М.
8. Про результати здійснення контролю за дотриманням нормативності щодо організації та проведення навчальної практики та навчальних екскурсій Савицька В.М.