Інтеграційно-мотиваційна сесія

Знайомство з усіма учасниками сесії та її тренерами пройшло на ...
Читати далі…

Розвиток громадянських компетентностей на різних предметах

Робота у малих групах показала, що саме наскрізний підхід має ...
Читати далі…

Подорож до Карпат

Різнобарвну палітру чарівної природи Карпат відкривали у незабутній подорожі гірськими ...
Читати далі…

Нова українська школа – це не лише навчання,
Це працелюбність, творчість, дерзання.
Нова школа – це креативу вільний час,
Художнього мислення і позитиву
Маленької особистості і всього колективу,
І дружби, що об’єднує клас.

 

 

Завдання Варвинської ЗОШ І-ІІІ ступенів:

 • Створення умов для розгортання процесів самовиховання, самовдосконалення,
  самореалізації особистості, набуття нею досвіду діяльності, яка дає змогу
  ефективно гармонізувати власне “Я” з потребами суспільства.
 • Формування життєвих компетентностей, які представляють життєвий досвід
  особистості, необхідних для вирішення життєвих завдань і продуктивного життя
  як індивідуального проекту.
 • Поліпшення матеріально – технічної бази навчального закладу відіграє
  надзвичайно велику роль у підготовці випускника школи. Сучасне обладнання
  та новітні технології, що постійно впроваджуються в освітній процес,
  забезпечують не тільки високу якість навчання учнів, але є також твердою
  запорукою конкурентоспроможності наших випускників.

Пріоритетні напрямки розвитку:

 • Підвищення якості навчальної діяльності учнів
 • Інформатизація освітнього процесу в школі
 • Оновлення виховної системи
 • Інноваційна діяльність
 • Модернізація управлінської діяльності
 • Модернізація матеріально технічної бази школи

Мета

— це створення соціально-педагогічної системи, де наявні умови для розвитку й саморозвитку особистості.